Privacy verklaring

gevel Privacy veklaring Fysio de Rips

Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren registreerd onze praktijk uw medische en administratieve gegevens.

Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om.

Deze registratie voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Daarnaast hebben wij voor onze praktijk een aantal regels vastgelegd in het zogenaamde Privacyreglement.
Dit reglement ligt in de praktijk ter inzage. U kunt dit regelement via e-mail aanvragen of hier downloaden.
U heeft altijd recht om de informatie van uw behandeldossier in te zien.

Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen.

De fysiotherapeut zal zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.
Dit geldt ook indien er overlegt wordt met uw huisarts, specialist of een andere behandelaar.

Download Privacy statement

info@FysioDeRips.nl 049 359 9975 Ripsestraat 18, 5764 PG De Rips