Tarieven en vergoedingen

wachtkamer Sinds 2006 heeft iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht dezelfde basis zorgverzekering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg. Dit deel wordt het basispakket genoemd. Het basispakket is voor iedereen gelijk en is hetzelfde als het vroegere ziekenfonds pakket.

Basisverzekering 2018

Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie:

  1. fysiotherapie voor chronische patienten (vraag uw fysiotherapeut) vanaf de 21ste behandeling.
  2. fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar (maximaal 9 behandelingen per indicatie per jaar of volledig bij chronische klachten).
De eerste 20 fysiotherapie behandelingen voor eigen rekening komen (bij chronische aandoeningen). Indien u aanvullend verzekerd bent kan het zijn dat deze eerste 20 behandelingen uit deze aanvullende verzekering vergoed worden. Let hier op bij het aangaan van de verzekering.

Aanvullende verzekering

Voor de overige patienten wordt fysiotherapie in de meeste aanvullende verzekeringen tot een bepaald maximum of onbeperkt vergoed. De aanvullende verzekering is niet verplicht. Informeer U goed over uw aanvullende verzekering en de vergoeding die voor fysiotherapie daarin is afgedekt.
Het wettelijk eigen risico in combinatie met het feit dat vanuit de basisverzekering weinig fysiotherapie wordt vergoed, vormt een vrij groot financieel risico. Om die reden raden wij u aan om u goed aanvullend te verzekeren. Het wettelijk eigen risico geldt dus niet voor de kosten uit de aanvullende verzekering.
In bepaalde gevallen kunnen verzekerden een geldbedrag krijgen om het eigen risico te compenseren. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) keert dit bedrag automatisch uit aan degenen die er recht op hebben.
Antwoord op veelgestelde vragen betreffende de zorgverzekering vindt u op: verzekeringssite.

Hoe vindt de betaling plaats?

Onze praktijk heeft met een groot aantal zorgverzekeraars een contract. Elke maand declareren wij uw behandelingen direct bij de zorgverzekeraar. U ontvangt hiervan dan ook geen rekening van de praktijk. Worden uw behandelingen niet of maar gedeeltelijk vergoed door uw verzekeraar dan sturen wij u een rekening voor behandelingen die niet door de verzekeraar vergoed worden.

Tarieven particulieren 2018

  • Op onze tarieven is geen BTW van toepassing.
  • Eigen risico is niet van toepassing op kosten fysiotherapie in de aanvullende verzekering.

omschrijvingtarief
zitting fysiotherapie (behandeling) 32,60
screening (zonder verwijzing huisarts) 16,25
eenmalig fysiotherapeutisch consult aangevraagd door huisarts 65,10
lange zitting fysiotherapie 49,00
intake en onderzoek fysiotherapie na screening 36,40
intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing 49,00
toeslag voor behandeling aan huis 16,50
toeslag zitting buiten reguliere werktijden (bv. weekend) 11,60
telefonisch consult (max. 10 minuten) 12,75
niet nagekomen afspraak/verzuimtarief
zonder berichtgeving of te laat afmelden
25,25
eenvoudige, korte rapporten ten behoeve van derden 16,50
uitgebreide rapportage voor derden
bijvoorbeeld voor letselschade verzekeraars
66,20
materiaalkosten Medical Taping (per eenheid) 5,00
info@FysioDeRips.nl 049 359 9975 Ripsestraat 18, 5764 PG De Rips